Nasza (pierwsza) strona w języku polskim…

Więcej stron w języku polskim w przyszłości. Nie rozłączaj się!

Alain Martin – francuski pisarz i dziennikarz, zafascynowany postacią Kieślowskiego oraz polskim kinem. Żyje i tworzy w Paryżu i jest animatorem licznych spotkań poświęconych filmom Kieślowskiego i innych polskich reżyserów. Autor książki „La Double vie de Véronique, au cœur du film de Kieślowski | Podwójne życie Weroniki, serce filmie Kieślowskiego”, wyd. Irenka, 2005+2016, „Kieślowski, l’autre regard | Kieślowski, inne spojrzenie”, wyd. Irenka, 2010, „Kieślowski, encore plus loin | Kieślowski, jeszcze dalej”, wyd. Irenka, 2012+2016 i „Kieślowski, vingt ans après | Kieślowski, dwadzieścia lat później”, wyd. Irenka, 2016, opartej na serii wywiadów z współpracownikami Kieślowskiego oraz, a potem Krzysztof Zanussi, rencontre(s) | Krzysztof Zanussi, spotkanie, spotkania, wyd. Irenka, 2015.

« Ne quittez-pas ! »

Zdjęcie (© alain martin) : Sanatorium Sokołowskie podczas Festiwalu „Hommage à Kieślowski”.